FUNDACJA PO-WOLNOŚĆ DO ŻYCIA
Wielkopolskie Centrum Zaburzeń Jedzenia
Jesteśmy po to by pomagać
Dowiedz się więcej

O Fundacji

Fundacja Po - Wolność do Życia powstała, aby wspierać i pomagać osobom borykającym się z zaburzeniami jedzenia i problemami jedzeniowymi. Temat traktujemy szeroko nie ograniczając się tylko do samego leczenia a duży nacisk kładziemy na przeciwdziałanie (profilaktykę i edukację), inicjowanie działalności oświatowej i propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie dyskryminacji, która ma miejsce wobec osób z zaburzeniami jedzenia oraz co istotne działamy na rzecz integracji środowisk związanych z pomocą.

Komu pomagamy

Fundacja pomaga osobom z zaburzeniami jedzenia, problemami jedzeniowymi jak i ich rodzinom i bliskim. Wspiera także szersze środowisko poprzez realizację programów profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleń w placówkach edukacyjnych (szkołach, przedszkolach) i pomocowych. Docieramy do wszystkich środowisk i do osób w różnym wieku.

Fundacja prowadzi szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną i edukacyjną w tematach budowania własnej wartości, samoakceptacji oraz postawy asertywnej jak i zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia. Jesteśmy przede wszystkim po to, by zapobiegać.

Oferujemy szereg działań pomocowych i wspierających dzieci, młodzież, osoby dorosłe cierpiące na zaburzenia odżywiania, ich rodziny i współpracujących z nimi profesjonalistów. Jesteśmy po to, aby leczyć i szkolić.

Jak działa Fundacja

Inicjatorami i założycielami Fundacji Po-Wolność do Życia są ludzie różnych profesji –psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy, dietetycy, psychodietetycy, ludzie związani z tańcem, sztuką, mediami oraz wolontariusze. Naszym celem jest za pomocą różnych środków wyrazu (film, zdjęcie, plakat, taniec, psychoterapia) szerzenie wiedzy i świadomości oraz pomoc i wsparcie osobom cierpiącym na zaburzenia jedzenia czy problemy jedzeniowe oraz ich bliskim. Większość z nas pracując od lat w placówkach pomocowych stykała się z ignorancją wobec problemu, negatywnym postrzeganiem chorych i cierpiących, brakiem podstawowej wiedzy pomocowej. Dlatego postanowiliśmy zmieniać taki stan rzeczy.

Od momentu powstania Fundacji realizujemy różne projekt profilaktyczne, wsparciowo-rozwojowe, prowadzimy szkolenia, warsztaty oraz wykłady. Aranżujemy warsztaty dla rodziców i wychowawców, które prowadzone są przez wykwalifikowaną odpowiednio kadrę: psycholog, dietetyk, psychiatra.

Cele Fundacji

  1. podejmowanie wszelkiego rodzaju działań pomocowych i wspierających dzieci, młodzież, osoby dorosłe cierpiące na zaburzenia odżywiania, ich rodziny i współpracujących z nimi profesjonalistów w walce z chorobą oraz w codziennym życiu;

  2. edukacja i profilaktyka skierowana do dzieci, młodzieży, dorosłych (w tym ich rodziców i najbliższych) w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i przeciwdziałania zaburzeniom jedzenia i problemom jedzeniowym

  3. przeciwdziałanie schorzeniom cywilizacyjnym związanym z otyłością wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych

  4. propagowanie prawidłowych zachowań w sferze odżywiania oraz szerzenia wiedzy związanej z profilaktyką wszelkich chorób związanych z zaburzeniami odżywiania w społeczeństwie;

  5. inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej jak i różnorodnych działań w zakresie szerzenia wiedzy na temat prawidłowego żywienia wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp;

  6. inicjowanie i wspieranie działalności sportowej, w szczególności w zakresie przeciwdziałania otyłości i chorobom otyłozależnym (cukrzyca, nadciśnienie, choroba wieńcowa);

  7. propagowanie zdrowego stylu życia w szczególności poprzez aktywność fizyczną;

  8. przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji

  9. integracja środowisk związanych z pomocą osobom cierpiącym na choroby związane z zaburzeniami odżywiania się;

Wielkopolskie Centrum Zaburzeń Jedzenia
Adres: ul. Gajowa 8/5, 60-815 Poznań
Adres: ul. Strzelecka 32/4, 61-846 Poznań
Email: centrum@zaburzeniajedzenia.pl